ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Υπευθυνότητα

Γνωρίζοντας τον καταλυτικό τρόπο με τον οποίο επιδρά η διατροφή στον ανθρώπινο οργανισμό, η ΜΙΝΕΡΒΑ έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης που έχει αναλάβει απέναντι στον καταναλωτή, τόσο ως προς την ασφάλεια, όσο και ως προς την ποιότητα των προϊόντων που του προσφέρει. Με τη μακρόχρονη εμπειρία της, την ενδελεχή της γνώση και εξειδίκευση, καθώς επίσης και με τις συνεχείς και υψηλές επενδύσεις της σε τεχνολογία και τεχνογνωσία που αποτελούν τα εχέγγυά της στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με το καταναλωτικό κοινό, η ΜΙΝΕΡΒΑ σέβεται τον Έλληνα καταναλωτή, εξασφαλίζοντας για τα προϊόντα της όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που τα έχουν κάνει να ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά για περισσότερο από 115 χρόνια.

Μένοντας πιστή διαχρονικά στις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκε και σύμφωνα με τις οποίες καθόρισε τη στάση της απέναντι στον καταναλωτή, η ΜΙΝΕΡΒΑ υπόσχεται να συνεχίσει να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και σεβασμό τον Έλληνα καταναλωτή, το περιβάλλον, την ελληνική φύση αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στη δημιουργία προϊόντων που γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ζωής.

Η υπευθυνότητα για τη ΜΙΝΕΡΒΑ είναι συνώνυμο: