ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κοινωνική ευθύνη

Η ΜΙΝΕΡΒΑ, με μια ιστορική διαδρομή που ξεπερνά τα 115 χρόνια, σέβεται την επίδραση που αντανακλά η επιχειρηματική της δραστηριότητα στην κοινωνία. Επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων της, ελαχιστοποιεί το ρίσκο της επίδρασής της στο περιβάλλον, και συνεισφέρει εποικοδομητικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Βασική εταιρική αρχή της ΜΙΝΕΡΒΑ αποτελεί ο σεβασμός και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με τις ενεργειακές ανάγκες της σύγχρονης εποχής, καθιστώντας τη ΜΙΝΕΡΒΑ πολύτιμο εταίρο στον διάλογο για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Με συνεχείς επενδύσεις στην παραγωγική μονάδα της στο Σχηματάρι, η ΜΙΝΕΡΒΑ πέτυχε την πλήρη αντικατάσταση της χρήσης καυσίμων από φυσικό αέριο, τη συνεχή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πρώτων υλών.

Επιπλέον, τα εργοστάσιά μας στο Σχηματάρι και στα Ιωάννινα και ο Σταθμός Συλλογής Γάλακτος στην Ανδραβίδα διαθέτουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οι οποίες αποτελούν πρότυπα περιβαλλοντικής ευαισθησίας και επιχειρηματικής ευθύνης.

Οι δραστηριότητες της ΜΙΝΕΡΒΑ είναι διαπιστευμένες με ISO 14001 (Eurocert) καθώς και με ISO50001 για την βιώσιμη χρήση της ενέργειας, ενώ τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιεί εξελίσσονται συνεχώς με σεβασμό στις αρχές της ανακύκλωσης.

Με σκοπό την προαγωγή της καλής υγείας και της ισορροπημένης διατροφής, η ΜΙΝΕΡΒΑ ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ανέγραψε στις συσκευασίες των προϊόντων της την «Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη (GDA)» για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφική αξία των προϊόντων της, ενώ συνεχίζει να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα, τα οποία προσφέρουν στον καταναλωτή πολλαπλά οφέλη στην υγεία και την ισορροπία της διατροφής του.

Κατανοώντας απόλυτα το διεθνώς αυξανόμενο πρόβλημα της παχυσαρκίας, κυρίως στα παιδιά, η ΜΙΝΕΡΒΑ συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και στηρίζει αξιόλογες πρωτοβουλίες δημόσιων φορέων με την ενεργή συμμετοχή της σε εκστρατείες για την πρόληψη και αγωγή υγείας των νέων. Ακόμη, συμβάλλει στη συστηματική εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας για την αξία του ελαιολάδου και της ελιάς, υλοποιώντας ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα.

Με δύναμη που απορρέει από τους ανθρώπους της και με το ίδιο πάθος για ποιότητα και σεβασμό από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της, η ΜΙΝΕΡΒΑ διεκδικεί τον χαρακτήρα μιας δυναμικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας.