ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βιολογική παραγωγή

Η ΜΙΝΕΡΒΑ, μένοντας πιστή στις εταιρικές της αρχές, σέβεται το περιβάλλον και τον καταναλωτή και το αποδεικνύει έμπρακτα στηρίζοντας και εφαρμόζοντας τις πρακτικές της βιολογικής γεωργίας στην παραγωγή μεγάλης γκάμας προϊόντων της.

Η βιολογική καλλιέργεια εγγυάται ανώτερης ποιότητας και θρεπτικής αξίας προϊόντα, φροντίζοντας παράλληλα για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Μέσα από τις φυσικές διεργασίες που εφαρμόζονται αυστηρά σε όλα τα στάδια παραγωγής των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η ΜΙΝΕΡΒΑ στα βιολογικά προϊόντα της -διεργασίες που αποκλείουν οποιαδήποτε διαδικασία χρησιμοποιεί χημικό σκεύασμα ή επεμβαίνει στη φυσιολογική και ελεύθερη ανάπτυξη των φυτών ή των ζώων που έχουν ενεργό ρόλο στα βασικά στάδια παραγωγής τους-, η ΜΙΝΕΡΒΑ εξασφαλίζει για τον καταναλωτή προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, σεβόμενη παράλληλα το περιβάλλον.

Ακολουθώντας τις ισχύουσες από τη νομοθεσία πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας, που θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την αγρανάπαυση της γης, τη μη χρήση συνθετικών χημικών φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες, την ελεύθερη βοσκή των ζώων καθώς και την εκτροφή τους αποκλειστικά με αμόλυντα από χημικά φυτά, η ΜΙΝΕΡΒΑ αναλαμβάνει την εταιρική της ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και τον καταναλωτή: παράγει προϊόντα αγνά, που προάγουν την καλή υγεία του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον απαραίτητο σεβασμό στη φύση.