Η ΜΙΝΕΡΒΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου ΚΑΙΝΟΞΙΔΟ

24 Απρ 2020

Η Εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ συμμετέχει στην υλοποίηση του Ερευνητικού έργου με ακρωνύμιο ΚΑΙΝΟΞΙΔΟ και τίτλο «Καινοτομική παραγωγή νέων προϊόντων ξιδιού και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω εφαρμογής νέων τεχνικών στην παραγωγική τους διαδικασία» με κωδικό ΣΤΕΡ1-0025441, MIS 5056122 στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 69579 /ΕΥΚΕ1093 Πρόσκλησης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη νέων ξιδιών από κρασί, μηλίτη και ρόδι με ή χωρίς χρήση πετιμεζιών συνδυάζοντας το αποτέλεσμα της μεγάλης και γρήγορης βιομηχανικής παραγωγής σε δεξαμενές, με το οργανοληπτικό και ποιοτικό αποτέλεσμα της μεθόδου της Ορλεάνης με χρήση συσκευής μικροοξυγόνωσης.

Παράλληλα, τα παραγόμενα ξίδια θα παλαιώσουν ταχέως σε δεξαμενές με χρήση αρωματικών για να προσδώσουν τελικό άρωμα στο ξίδι, χρησιμοποιώντας πάλι τη μέθοδο και συσκευή μικροοξυγόνωσης, προσομοιώνοντας την παλαίωση σε δρύινα βαρέλια που απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση των ποιοτικών δεικτών και της σταθερότητας των νέων προϊόντων με συμβατικά παραγόμενα ίδια από ίδιες πρώτες ύλες.

Έχοντας πετύχει την παραγωγή των ποιοτικών ανωτέρω ξιδιών, θα παραχθεί καινοτόμο προϊόν ξιδιού εγκλεισμένο σε σφαίρες με χρήση καινοτόμου μεθόδου «σφαιροποίησης». Σκοπός είναι οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν το νέο προϊόν αντί για ρευστό ξίδι, επιτρέποντας το σπάσιμο των σφαιρών μέσα στο στόμα και την απελευθέρωση όλων των αρωματικών χαρακτηριστικών. Στο νέο προϊόν θα πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες αναλύσεις για τον έλεγχο της ασφάλειας και σταθερότητας του προϊόντος με τον χρόνο αποθήκευσης.

Όλα τα ανωτέρω θα μεταφερθούν σε βιομηχανική κλίμακα για τη μαζικότερη παραγωγή τους από την εταιρεία που συμμετέχει στην πρόταση. Σκοπός επομένως της όλης ερευνητικής δραστηριότητας θα είναι η ανάπτυξη των νέων μεθοδολογιών και νέων προϊόντων ξιδιού με χρήση τεχνολογιών που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά και που θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμοστούν στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.

Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστεί η εταιρεία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 483.500,00 Ευρώ και η διάρκεια για την υλοποίησή του είναι 3 έτη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Συντονιστή του έργου κ. Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο από τη ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ.

Περισσότερα νέα
Αυξημένος κατά περισσότερο του 7% ο όγκος εξαγωγών
8 Οκτ 2019

Ανάπτυξη του όγκου των εξαγωγών κατά περισσότερο του 7% πέτυχε για τη χρήση 2018 – 2019 η Μινέρβα. Η ενίσχυση της θέσης στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται η εταιρεία – που φτάνουν τις 25 παγκοσμίως –, αλλά και η είσοδος σε νέες, αποτελούν προτεραιότητα, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στις εύρωστες οικονομικά αγορές της […]

Η ΜΙΝΕΡΒΑ συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου ΥΠΕΡΤΥΡΙ
15 Οκτ 2018

Η Εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  συμμετέχει στην υλοποίηση του Ερευνητικού έργου με ακρωνύμιο ΥΠΕΡΤΥΡΙ και τίτλο “Παραγωγή λευκών τυριών άλμης Ηπείρου με εφαρμογή τεχνολογίας Υπερυψηλής πίεσης: βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας, επέκταση του χρόνου ζωής και μείωση αναγκαίου χρόνου ωρίμανσης”  με κωδικό ΗΠ1ΑΒ-00118, MIS 5033148 στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 44/2017 […]

Η ΜΙΝΕΡΒΑ στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων SIAL
15 Νοέ 2018

Για μια ακόμα φορά, η Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2018 στο Παρίσι, εδραιώνοντας την παρουσία της στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Με εξαγωγικές δραστηριότητες σε 20 χώρες του κόσμου μέσα από μεγάλα δίκτυα διανομής, στόχος της Μινέρβα είναι η περαιτέρω διεύρυνση τόσο των αγορών όπου απευθύνεται […]