Σημαντικές επενδύσεις και οικονομίες κλίμακος για τη Μινέρβα

3 Νοέ 2023

Με βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και διεύρυνση των εξαγωγών έκλεισε το 2022 η βιομηχανία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς η εταιρία ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και brands που είχαν εξαγοραστεί το 2021 και βελτίωσε αισθητά τη θέση της στην αγορά αναπτύσσοντας τις καινούργιες κατηγορίες προϊόντων στους κλάδους παραγωγής τομάτας, σαλτσών και αρτυμάτων. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής σαλτσών και αρτυμάτων από το εργοστάσιο της Mediterranean Foods στα εργοστάσια της ΜΙΝΕΡΒΑ, μια επένδυση ύψους 2,4 εκ ευρώ, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακος.

Στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2022 περιλαμβάνεται η κατά 71,43% θυγατρική «Mediterranean Foods ΑΕ», καθώς και η απορροφημένη θυγατρική «ULBCS ΑΕ».

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΜΙΝΕΡΒΑ ανήλθε σε 68,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% από 59,65 εκατ. το 2021. Σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών, κατά 22%, στα 10,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2022 σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι των 6,7 εκατ. του 2021, ενώ ο δείκτης EBITDA/πωλήσεις διευρύνθηκε στο 11,37%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε στο 20,6%, καθώς η εταιρία έδωσε έμφαση στην προσπάθεια συγκράτησης των καταναλωτικών τιμών μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλων προκλήσεων για την αγορά τροφίμων, κάτι που οδήγησε σε συγκράτηση σε σχέση με το 2021, των ενοποιημένων προ φόρων αποτελεσμάτων στα 2.067 εκατ. Ευρώ.

Περαιτέρω, η ΜΙΝΕΡΒΑ συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του εξοπλισμού, μείωση του ενεργειακού κόστους και βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους της. Το 2022 οι επενδύσεις για την ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και για το περιβάλλον ανήλθαν σε 500 χιλ. ευρώ.

Το 2023 η ΜΙΝΕΡΒΑ, ενδυναμωμένη από τις επενδύσεις της, είναι ανθεκτική απέναντι στις ευμετάβλητες εξωγενείς συνθήκες και συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική αγροτική παραγωγή, τους καταναλωτές και τους ανθρώπους της.

Η Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων διαθέτει ισχυρές και καθιερωμένες μάρκες όπως το Μινέρβα, το Χωριό, το Pummaro, το ΤΟΠ, το Φαστ, το Brava, το Σαβόι, που είναι συνυφασμένες με την ποιότητα και τη γεύση, ενώ με συνέπεια 120 χρόνων παραμένει πιστή στο  όραμά της για να δημιουργεί «γεύσεις που αξίζει να μοιραζόμαστε».

 

Περισσότερα νέα
Η ΜΙΝΕΡΒΑ αγοράζει τον κλάδο των τοματικών προϊόντων της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas
8 Μαρ 2021

Σε συμφωνία κατέληξαν η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και η ΜΙΝΕΡΒΑ για την πώληση του κλάδου τοματικών προϊόντων, που περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Pummaro και Pelargos, καθώς και το εργοστάσιο της Γαστούνης. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης, το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου τοματικών προϊόντων θα μεταφερθούν στον νέο ιδιοκτήτη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. […]

Αυξημένος κατά περισσότερο του 7% ο όγκος εξαγωγών
8 Οκτ 2019

Ανάπτυξη του όγκου των εξαγωγών κατά περισσότερο του 7% πέτυχε για τη χρήση 2018 – 2019 η Μινέρβα. Η ενίσχυση της θέσης στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται η εταιρεία – που φτάνουν τις 25 παγκοσμίως –, αλλά και η είσοδος σε νέες, αποτελούν προτεραιότητα, με την έμφαση να δίνεται κυρίως στις εύρωστες οικονομικά αγορές της […]

Η Μινέρβα αναπτύσσεται συνεχώς
3 Νοέ 2021

Η βιομηχανία Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων έκλεισε το 2020 με πωλήσεις 49,6 εκατ. ευρώ, μια χρονιά με μεγάλες οικονομικές και εμπορικές προκλήσεις. Η εταιρία βρίσκεται σε μια δυναμική φάση ανάπτυξης, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε νέους κλάδους τροφίμων με νέες εξαγορές. Ειδικότερα, κατά το οικονομικό έτος 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 49,6 εκατ. ευρώ, […]