Σημαντική ανάπτυξη για τη Μινέρβα για το 2021

31 Οκτ 2022

Η βιομηχανία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων έκλεισε το 2021 με αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων 21% και σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά τροφίμων, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ήταν μια χρονιά ανάπτυξης για την εταιρία, μετά την ενσωμάτωση νέων προϊόντων και brands στο χαρτοφυλάκιό της. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας με νέες μάρκες, όπως το Pummaro, Pelargoς, Brava & Delicia όσο και στη διαρκή υποστήριξη των υπαρχόντων προϊόντων της από πλευράς εμπορικής πολιτικής και επικοινωνίας.

Είναι η πρώτη οικονομική χρήση που η ΜΙΝΕΡΒΑ παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τις θυγατρικές «ULBCS ΑΕ» (προϊόντα ντομάτας) και «Mediterranean Foods AE» (σάλτσες και προϊόντα αρτυμάτων), η εξαγορά των οποίων ολοκληρώθηκε το 2021.

Το 2021 οι απαιτήσεις ήταν αυξημένες τόσο απέναντι στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημική κρίση, όσο και απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κλάδος τροφίμων. Παρόλα αυτά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΜΙΝΕΡΒΑ διαμορφώθηκε σε 59,65 εκατ. ευρώ έναντι 49,6 του 2020, εκ των οποίων το 14,2% αποτελούν οι εξαγωγές (8,5 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι των 4,8 εκατ. του 2020, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 40% από το 2020, ενώ ο δείκτης EBITDA/πωλήσεις διευρύνθηκε στο 11,21%. Ακολούθως, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 21,9% και τα προ φόρων αποτελέσματα ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 35% έναντι της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Η ενσωμάτωση των νέων εξαγορών στο χαρτοφυλάκιο της ΜΙΝΕΡΒΑ δημιουργεί συνέργειες τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και διακίνησης, ενώ παράλληλα η ΜΙΝΕΡΒΑ συνεχίζει να πραγματοποιεί επενδύσεις για βελτιώσεις των παραγωγικών της μονάδων. Ιδίως όσον αφορά στα προϊόντα ντομάτας, η ΜΙΝΕΡΒΑ στηρίζει τους παραγωγούς με το πρόγραμμα Αειφόρας Καλλιέργειας, που αποβλέπει στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας της παραγωγής και των προϊόντων, και ταυτόχρονα συμβάλλει στη βιωσιμότητα με σεβασμό στους φυσικούς πόρους και την τοπική αγροτική κοινωνία.

Το 2022, το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον βρίσκει τη ΜΙΝΕΡΒΑ ενδυναμωμένη και ανθεκτική. Διαταράξεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας, των πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις, θέματα επάρκειας στην εφοδιαστική αλυσίδα, διαμορφώνουν κλίμα αβεβαιότητας. Καθώς οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν τη ζήτηση / προσφορά σε κάποιες από τις κατηγορίες τροφίμων που δραστηριοποιείται η εταιρία, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Επιπρόσθετα η ΜΙΝΕΡΒΑ στηρίζεται στις γερές παραγωγικές βάσεις, τα ερείσματα στην αγροτική παραγωγή, το ισχυρό και εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Η Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, διαθέτει ισχυρές και καθιερωμένες μάρκες όπως το Μινέρβα, το Χωριό, το Pummaro, το ΤΟΠ, το Φαστ, το Brava, το Σαβόι, που είναι συνυφασμένες με την ποιότητα και τη γεύση, ενώ με συνέπεια 120 χρόνων παραμένει πιστή στο όραμά της για να δημιουργεί «γεύσεις που αξίζει να μοιραζόμαστε».

Περισσότερα νέα
Η ΜΙΝΕΡΒΑ συμπράττει για την αξιοποίηση του όξινου ορού γιαούρτης
21 Φεβ 2024

Η εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. συμμετέχει σε σύμπραξη με Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας για την αξιοποίηση του όξινου ορού γιαούρτης που αποτελεί παραπροϊόν της παραγωγής των γιαουρτιών, μέσω του προγράμματος με τίτλο “Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας” και ακρωνύμιο ΠΕΡΙΟΡΟΥ.

Σημαντικές επενδύσεις και οικονομίες κλίμακος για τη Μινέρβα
3 Νοέ 2023

Με βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και διεύρυνση των εξαγωγών έκλεισε το 2022 η βιομηχανία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς η εταιρία ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και brands που είχαν εξαγοραστεί το 2021 και βελτίωσε αισθητά τη […]

Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης
25 Φεβ 2022

Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης αποτελεί πάγια προτεραιότητα της βιομηχανίας τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της δραστηριότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΙΝΕΡΒΑ προχώρησε στην εφαρμογή και πιστοποίηση με το νέο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018 για τα εργοστάσια του Σχηματαρίου και των Ιωαννίνων, από τον […]